Beslenme:Daha İyi Gıda Yan Etkinliği

Sürdürülebilir Gıda Konferansı 4. yılında "Beslenme: Daha İyi Gıda" yan etkinliği ile beslenme konusunu mercek altına alıyor.

Beslenme; canlı metabolizmasının besin ve enerji ihtiyacını karşılama süreci olarak tanımlanabilecek biyolojik bir eylemdir. Ancak gerekli besinlerin temini, seçimi, tüketime uygun hale getirilmesi ve tüketim davranışları beslenme faaliyetini salt biyolojik bir eylem olmaktan çıkarmaktadır. Fizyolojik anlamın ötesinde ekonomik, sosyal ve kültürel boyutuyla beslenme, günümüzde sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir.

Kişiselleştirilmiş beslenme diyetlerinin giderek yaygınlaşması, hızlı tüketim alışkanlıklarının gıda sektörüne çift yönlü yansıması, obezite gibi sağlık problemlerinin rekor düzeyde artış göstermesi ve buna benzer gelişmeler beslenme alışkanlıklarının ve gıda politikalarının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini kanıtlıyor.

Sürdürülebilir Gıda Konferansı 4. yılında “Beslenme: Daha İyi Gıda” yan etkinliği ile; doğru beslenme farkındalığı, yerel gıda kültürü, gastronomi, organik gıdalar, alternatif beslenme modelleri, özel risk grupları ve kamu politikaları üzerine beslenme konusunu farklı oturumlarla irdeleyerek birey ve toplum sağlığının dinamiklerini ölçmeyi amaçlıyor. Yan etkinlik kapsamında yer alacak deneyim alanları ve paralel oturumlar; uzmanlar ve katılımcıları bir araya getiriyor

© 2018 Sürdürülebilirlik Akademisi. Tüm hakları saklıdır