Deniz Köylü

Teknoloji ve IoT İş Geliştirme Müdürü, MMEA @ Ericsson